Jiné odkazy

Férová nemocnice - práva a povinnosti pacientů

Očkování - hypotézy a fakta  - na webu známé dietoložky Mgr.  Margit Slimákové