Sponzoring

26.12.2011 08:37


ČHA je neziskovou organizací. Pokud chcete podpořit rozvoj naší činnosti (pořádání homeopatických kongresů, semináře zahraničních lektorů, letní školy homeopatie apod.), můžete zaslat finanční dar na adresu sídla naší asociace. Na požádání Vám zašleme číslo bankovního účtu.

Dary věnované neziskovým organizacím lze podle zák. 286/1992 Sb. ( viz. §§15 odst. 8 a §§20 odst.4) odečíst ze základu daně, jestliže u fyzických osob úhrnná hodnota daru ve zdaňovacím období přesáhne 2% základu daně nebo 1000 Kč, u právnických osob přesáhne-li částku 2000 Kč. V úhrnu mohou fyzické osoby odečíst nejvýše 10 % ze základu daně a právnické osoby 2% ze základu daně.

Po přiložení kopie příkazu k úhradě nebo jiného dokladu Vám pro daňové účely poskytnutí daru potvrdíme. Nutno však předložit kdy, z jakého účtu a v jaké výši byl finanční dar poskytnut.

Za všechny darované příspěvky předem děkujeme.