III. Brněnský kongres klasické homeopatie 

se konal  13. května 2006, NCO Vinařská 6, Brno,   na téma:
Ptačí chřipka a jiná epidemiologická onemocnění

                        s podtitulem
Akutní předpis v homeopatii, Zkušenosti s používáním PC Remedy

Téma kongresu bylo velmi aktuální, často medializované, některými lidmi obávané, jinými přehlížené. Není ale právě přehlížení pouze jedním ze způsobů, jak se vyrovnat s podvědomým strachem a obavami z možného propuknutí epidemie? Homeopaté se rozhodli postavit k problému čelem. Říká se, že štěstí přeje připraveným a to platí dvojnásob v případech akutního předpisu. V situacích, kdy život člověka nebo i mnoha lidí závisí na rychlosti a přesnosti výběru správného léku. Kdy člověka od hranice mezi životem a smrtí nedělí roky nebo měsíce, ale pouhé dny či hodiny

Zahájení se ujala prezidentka kongresu, předsedkyně ČHA paní Iva Lišková. Zamýšlela se také nad možnými psychickými příčinami ptačí chřipky v souvislosti se způsobem života v zemích, kde došlo již k opakovanému přenosu viru ze zvířat na člověka.

Hlavním sponzorem kongresu byla stejně jako loni paní Mgr. Jarmila Podhorná. Její tinktury z bylin a pupenů jsou vhodným doplňkem homeopatické léčby a tak je používá a doporučuje svým pacientům stále více homeopatů. Proto jsme byli všichni zvědavi, jaké novinky pro nás letos připravila. V předsálí si pak mohli zájemci nakoupit tinktury, masti i oleje z bohatého výběru a nechat si přitom poradit jejími půvabnými zaměstnankyněmi.

Nejzvědavější byli všichni pochopitelně na hlavního přednášejícího, jednoho z nejznámějších světových homeopatů, Petera Chappella, RSHom. Tento Angličan je pravým nástupcem Hahnemanna, člověk vysoké duchovní úrovně, protože se stejným zápalem pro věc pomáhá na světě v těch místech, kde je toho nejvíce třeba. Zaškoluje týmy homeopatů, kteří s ním pak léčí následky válečných traumat, genocidy a pandemických onemocnění. Jistě není náhodou, že právě jemu se po dlouhých létech homeopatické praxe dostalo vnuknutí odjet do Afriky a zabývat se léčbou AIDS. Již Hahneman došel k poznání, že epidemie jako spalničky, cholera nebo syfilis nemají rysy individuálního, ale kolektivního onemocnění. Není je proto možné úspěšně řešit osobním lékem, ale je nutné nalézt správný lék pro tuto epidemii. Na základě zkušeností s africkými pacienty a poznatků z Organonu pak Peter vyvinul novou řadu homeopatických léků, které nazval PC REMEDY a které jsou postaveny na nových principech. Jeho léky posilují imunitní systém a mají v sobě zakódované informace, jak se z nemoci uzdravit.

V první části přednášky hovořil o nových zkušenostech při léčení AIDS v Africe. Napnutí byli zejména ti, co se s jeho novou metodou seznámili již před 2 léty v Brně. Za poslední dva roky Peter zjistil, že jeho lék nefunguje dobře na lidi postižené AIDS v jiných částech světa. Je to dáno rozdílnou mentalitou Afričanů a např. homosexuálů v rozvinutých částech světa. Vyvinul proto jiný lék pro muže a jiný pro ženy v Africe, další pak pro ostatní obyvatelstvo. V Africe je svět mužů a žen velmi polarizován, neumí vzájemně spolupracovat. Zajímavý je proto poznatek, co má tato nemoc člověka naučit. Podle Petera je to přijetí odpovědnosti za své sexuální chování a respekt mužů k ženám. Ženy se pak mají naučit větší úctě k sobě samé.

Po obědě se Petr věnoval tématice ptačí chřipky. Náš moderní svět s rychlými způsoby cestování je pro šíření epidemií časovanou bombou. Kapacity zdravotnických zařízení, ale ani možnosti výroby alopatických léků nejsou dimenzovány pro případy větších epidemií. V případě rozšíření podobné nemoci by nutně vznikl chaos a došlo by k selhání všech infrastruktur. Homeopatie již v r. 1813 při epidemii skvrnitého tyfu prokázala, že je prakticky nejefektivnější metodou, jak podobné stavy zvládnout. Homeopatické léky jsou finančně nenáročné, snadno reprodukovatelné a tím dostupné prakticky všem. Jejich účinnost sahá až vysoko přes hranici 90% vyléčených. Jediným problémem je malý počet praktikujících homeopatů. Jakousi náhražkou homeopatického léku může být při jeho nedostupnosti poslouchání léčivého zvuku, který si můžete sami stáhnout na stránkách Petera Chappella (viz rubrika odkazy).

Nejzajímavější se mi zdá Peterův pohled na virus samotný. Neodsuzuje je do role primitivních organizmů, ale uznává, že jsou to inteligentní tvorové a že mají ve světě své vlastní poslání. Americké šamance se podařilo proniknout do světa virů a rozmlouvat s nimi. Pravý domov viru ptačí chřipky byl v jádru komety, která kdysi obíhala kolem Země. Z ní se virus dostal do atmosféry a rozšířil se v ptactvu. Jeho úkolem není zabíjet, ale naopak udržovat ptačí říši silnou a odvádět nemocné a slabé ptáky zpět ku světlu. Jenže lidé si v posledních desetiletích přestali vážit přírody. Znečistili atmosféru a tak dostal virus nové poslání. Je jen otázkou času kdy zasáhne i do světa lidí, ledaže by se umoudřili a atmosféru opět vyčistili…

V dalším příspěvku nás pak paní Kateřina Hofmanová z Prahy seznamovala se svými dramatickými zážitky při špatně podaném homeopatickém léku vysoké potence. Dále pak rozebírala různé možnosti léčby při onkologických onemocněních. Naše milá kolegyně Jitka Janíková z Třebíče uvedla zajímavý případ své kamarádky, která se díky alternativním formám terapie vyrovnávání s minulostí dostala do anafylaktického šoku. V momentě, kdy alopatická medicína nezabírala a pacientka ležela v nemocnici ve vážném stavu, pomohla nakonec homeopatie. Paní Jana Hanušová z Brna přivezla fotodokumentaci vlastního případu těžké popáleniny 2-ho stupně na levé noze. Ta se díky systematické léčbě léky aconitum,cantharis a nakonec calendula až zázračně ztrácela přímo před očima. Až z Hradce Králové přijela paní Lenka Hobzová, aby prezentovala dětský případ izolované erytrocyturie.Zdánlivě vážný stav se po homeopatické léčbě Hyosciamem rychle upravil.

A na závěr přišlo procvičení, jak postupovat v případě akutního meningokového virového onemocnění, které bývá velmi často fatální. Paní Ing. Iva Valentová ani Aleš Sušický by určitě neztratili hlavu. Případ podle publikovaných symptomů infekce repertorizovali a došli k několika zajímavým lékům, které mohou v budoucnu podobným pacientům zachránit život.