Zkušenosti s PC REMEDY
 

Aby byla léčba PC Remedy efektivní, musí být splněny tyto podmínky:

1. Jedná se o holistický léčebný systém. Klient i homeopat musí být na holistickou léčbu nachystáni. Nasazení léku musí přijít ve správný okamžik (což může být jak na začátku léčby, tak kdykoliv během klasické homeopatické léčby, nebo na konci).

2. PC Remedy nebudou dle mého názoru plně fungovat, budou-li se používat alopatickým způsobem s alopatickou myšlenkou (viz bod 1). Ono to totiž trochu svádí díky tomu, že jsou "na diagnózu".

3. PC Remedy nebudou dle mého názoru plně fungovat, pokud si tím bude chtít homeopat pouze ulehčit práci a přemýšlení (viz bod 2). Za velmi důležité považuji myšlenku s jakou jsou PC Remedy podávány.

4. Před nasazením léku PC remedy musí být bezpodmínečně nejprve odléčeny individuální úrovně klienta klasickou homeopatickou léčbou vztahující se k individualitě klienta, pokud je tato individuální rovina klienta dobře viditelná a je na takovou léčbu čas. Pokud individuální rovina klienta není dobře uchopitelná (pozor na bod 3) a dominují spíše symptomy (mentální i fyzické) typické pro danou nemoc, lze PC Remedy použít jako první. Stejně tak lze použít PC Remedy jako první samostatně nebo v kombinaci s klasickým homeopatickým lékem, pokud jede o čas, nebo je pokročilá patologie a my potřebujeme její zlepšení. Další možná varianta je, že se nám pacient prokazatelně zlepšuje psychicky, ale fyzicky se neustále spíš zhoršuje.

5. Nasazení PC remedy po odléčení individuální úrovně klienta klasickou homeopatickou léčbou vztahující se k jeho individualitě je vhodné v okamžiku, kdy se začínají objevovat symptomy (mentální i fyzické) typické pro danou nemoc a léčba dobře indikovaného klasického homeopatického léku má jen krátkodobý, malý nebo žádný efekt. To je dle mého názoru v našich podmínkách ten pravý okamžik pro nasazení PC Remedy (léčba PC Remedy je v podstatě pojata jako rozšířená miazmatická léčba). Musíte být také připraveni a schopni se po odléčení vrstvy (tématu) samotné choroby PC Remedy ve správný okamžik vrátit ke klasické homeopatické léčbě, pokud si to případ žádá.

6. Uvědomte si, že s PC Remedy pracujete v podstatě podobným způsobem, jako pracuje holistická homeopatie, i když dáváte lék "na diagnózu". Proto dodržujete zásadu minimální dávky a dejte léku čas, aby mohl pracovat. Zázraky na počkání není životní realita (viz bod 2).

7. Je nutné mít přesně stanovenou alopatickou diagnózu pro nasazení odpovídajícího PC Remedy. Ne vždy to tak může v našem systému zdravotnictví být.

Ing. Aleš Sušický