Registrační procedura při přijímání nových členů
 

Klasičtí homeopaté jsou registrování v ČHA na základě splnění podmínek obecné registrační procedury. Požádat o registraci mohou po ukončení studia na jakékoliv homeopatické škole, která vyučuje klasickou homeopatii. Pokud některá kritéria žadatelé o členství nesplňují, mohou je po dohodě dostudovat opět na jakékoliv homeopatické ěkole. (viz. Stanovy ČHA).

Tato pravidla jsou přesně definována ve stanovách asociace a vychází z Evropských pokynů pro homeopatické vzdělávání vydaného Evropskou radou pro klasickou homeopatii (ECCH) v červnu roku 2000.

Členové, kteří žádají o řádné členství v ČHA, musí mít potvrzené homeopatické vzdělání v celkové délce studia 1.360 hodin školní výuky a 2.240 hodin samostudia, to je celkem 3.600 hodin. Denní studium má minimální trvání 3 roky, víkendové studium má minimální trvání 4 roky.

Toto studium se skládá:
1. ze studia obrazů jednotlivých léků, které jsou popsány v knihách zvaných Materia Medika
2. z potvrzeného praktického odebírání a řešení případů pod vedením zkušeného homeopata, kterým se říká supervize
3. z medicínského vzdělání, které je přizpůsobené pro potřeby homeopatické praxe (toto studium se netýká žadatelů, kteří zdravotnické vzdělání již mají)
4. ze studia metod výběru léku, kterému se říká repertorizace
5. ze studia etických aspektů homeopatické praxe a praktického managementu
6. a ze studia homeopatické filozofie, farmacie a výzkumu

Studium je zakončeno písemnou a ústní zkouškou a je o něm vydáno potvrzení.