Etický kodex


1) Nejvyšším a jediným povoláním terapeuta je vracet nemocným zdraví. Tento proces je nazýván léčbou (Organon, § 1).

2) Homeopat se řídí etickými zásadami a svým vlastním svědomím ve všech záležitostech týkajících se profesionální praxe.

3) Homeopat uznává, že klient je za své vlastní zdraví zodpovědný sám. Homeopat by měl podporovat klientovo rozhodnutí přebírat zvýšenou zodpovědnost za vlastní zdraví a jeho poznávání.

4) Homeopat je zodpovědný za svůj osobní a odborný vývoj za pomoci odborných porad, spolupráce s kolegy a získávání odborných znalostí o vývoji teorie a praxe dalším vzděláváním.

5) Homeopat je povinen udělat vše, co je v jeho silách, aby jeho záznamy o klientech zůstaly důvěrné. Je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v rámci své praxe dozví od svých klientů. Této mlčenlivosti ho může zbavit pouze soud nebo klient.

6) Homeopat nepřehání závažnost klientova stavu ani se nezavazuje sliby týkajícími se výsledků pomoci klientovi či někomu jinému. Homeopat v rámci homeopatického vyšetření nestanovuje diagnózu ve smyslu terminologie a chápání alopatické medicíny.

7) Homeopat podporuje a nabádá klienta, aby dodržoval stanovené termíny cílených i preventivních kontrol u svého ošetřujícího alopatického lékaře.

8) Zodpovědnost za úpravu, dávkování či vysazení předepsaných alopatických léků má klient a jeho ošetřující lékař.

9) Zlepší-li se díky homeopatickému poradenství stav klienta a je proto možné snížit dávkování nebo zcela vysadit konvenční léky, bude klient informovat svého ošetřujícího lékaře a provede tak podle jeho rad a s jeho vědomím. Není-li možné spolupracovat s ošetřujícím lékařem, může klient vyhledat radu jiného lékaře či specialisty. V tomto případě je důležité vysvětlit klientovi, že rady ohledně snížení nebo vysazení alopatických léků by měly být založeny na dostatečných medicínských a farmaceutických vědomostech.