Česká homeopatická asociace z.s.

Česká homeopatická asociace, zapsaný spolek   je sdružením homeopatů – nelékařů. Její činnost je směrována jak do odborných kruhů,  tak i k široké laické veřejnosti.

Byla založena 15.srpna 2004 byla ve Smržicích u Prostějova, kde je také její sídlo.

Hlavním posláním České homeopatické asociace je:
1/ Hájit a propagovat zájmy nelékařské homeopatie Usilujeme o to, aby se nelékařská homeopatie v naší zemi řídila jasnými pravidly, jako ostatně prakticky ve všech vyspělých státek EU.

2/ Hájit a propagovat statut profesionálního homeopata - nelékaře a jeho právo svobodně a legálně praktikovat homeopatii. Naši členové musí pro přijetí do asociace splňovat náročná a přísná kritéria. Musí mít odborné homeopatické, ale i medicínské vzdělání.
Nabízíme veřejnosti registr kvalifikovaných homeopatů – nelékařů, který je pro širokou laickou veřejnost potvrzením dosaženého vzdělání a odbornosti a vylučuje možnost, že si zde vyberete nedostatečně erudovaného homeopata, případně někoho, kdo se za homeopata spíš jen vydává.

3/ Prosazovat právo občanů na volný přístup k homeopatickým lékům v plném sortimentu tak, jak je to běžné v ostatních státech EU.

4/ Hájit a propagovat standarty homeopatické výuky tak, jak jsou doporučovány Evropskou radou pro klasickou homeopatii - ECCH. Jsme přesvědčeni, že jsou nutné pro kvalifikovanou a bezpečnou činnost homeopata - nelékaře jak v ČR , tak kdekoli jinde ve světe. I když umožňujeme již po dvou letech studia dočasné členství případným zájemcům (v rámci podpory začínajících homeopatů), jasně deklarujeme, že evropské standarty vzdělání pro homeopaty - nelékaře považujeme za závazné.

5/ podporovat spolupráci, úzký kontakt a výměnu zkušeností s ostatními homeopaty - lékaři i nelékaři a to jak v rámci naší země, tak i směrem ke světu. Spojuje nás společný cíl a tím je spokojený, homeopaticky vyléčený pacient. Usilujeme o to, aby činnost České homeopatické asociace vedla k větší prestiži homeopatie a k rozšíření homeopatického způsobu léčení mezi lidmi.