Každý má právo léčit se způsobem,
                který odpovídá stavu jeho mysli, duše i těla

Rozhovor s MUDr. Petrocim, predsedou Slovenskej komory homeopatov:
Všetci sa tvária, že homeopatia neexistuje    na Refresher

Mezinárodní tříletá škola Systematizace rostlin v homeopatii - Dr.Michal Yakir, začala v říjnu 2016 v Praze. Další seminář bude 27.-29. 10.2017. Můžete se ještě přidat!
Je to systém třídění a homeopatického vnímání čeledí rostlin, který pochází od homeopatky s 25-ti letou praxí, která je původní profesí botanik a ekolog. Ve své podstatě je to jednoduchý systém, díky kterému lze v praxi rozpoznat a používat několik stovek rostlinných homeopatických léků bez složitého memorování. A to zejména díky tomu, že systém má vnitřní logiku, která odráží témata lidského vývoje v korespondenci s evolučním stromem rostlin, který opisuje lidský vývoj. Systém vychází z tabulky rostlin, kterou Michal Yakir patnáct let vyvíjela.

Michal ve svém systému uchopení světa rostlin používá původní botanický systém, který vychází z morfologického pozorování rostlin (Cronquist), díky kterému lze dobře vnímat vývoj rostlin, od nejvíce primitivních až po nejsložitější formy a to i z filozofického a kabalistického hlediska (Michal nepoužívá molekulárně genetický systém APG který používá Jan Scholten).
Škola je vhodná jak pro praktikující homeopaty, tak pro studenty jakékoliv školy homeopatie.
Více o škole, o tabulce systému rostlin, přihláška ke studiu Michal-Yakir

Vážení přátelé homeopatie,
v ČR vyšel v tichosti zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, definující zdravotní péči a zdravotní službu velmi širokým způsobem, který umožňuje dvojí  právní výklad.
Na základě tohoto zákona Ministerstvo zdravotnictví ČR ze dne 19.5.2014 provedlo účelový výklad, ve kterém konstatuje, že zákon zamezuje provozování homeopatie kvalifikovaným nelékařům a umožňuje jejich nahrazení lékaři bez patřičného homeopatického vzdělání.
V souvislosti se zvedající se vlnou podpory vás, řadových občanů, kteří chtějí zachovat pro sebe a pro své děti možnost svobodné volby s kým v případě potřeby konzultovat svůj zdravotní stav, Vám nabízíme možnost vyjádřit svou pomoc formou finančního daru na podporu a rozvoj nelékařské homeopatie. Důvodem je myšlenka zmírnit finanční tíhu našich právních výdajů.
Za jakoukoli, i drobnou, finanční podporu vám předem děkujeme a upozorňujeme, že se nejedná o nezdanitelnou část základu daně, která by dle § 15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,  snižovala dárci daňový základ.
Svůj finanční dar můžete poukázat na účet č.  2500262428/2010 .
Jako variabilní symbol uveďte prosím své telefonní číslo
Info tel. 607 172 720.

Zákon o zdravotních službách 372/2011 Sb. a podmínkách jejich poskytování § 2  Alternativní medicína mimo zákon? Vracíme se zpět do totality?   čtěte dále

České ženy mohou konečně volit porod bez lékaře, jen s porodní asistentkou. Novinkou platnou již od 9. prosince 2013 je ambulantní porod. Novinka spočívá v tom, že žena bude moci odejít s novorozencem z porodnice dřív než za doporučených 72 hodin. Podrobnosti v článku na IDNES

K této změně došlo poté, co se dvě statečné české ženy rozhodly podat stížnost  pro diskriminaci do Štrasburku  a došlo k veřejnému ústnímu jednání u Evropského soudu pro lidská práva v září 2013.  Podrobnosti.

Jak se "vyrábějí" "vědecké" klinické studie účinnosti léků?
Podívejte se na autentické video ze školení farmaceutické firmy
https://www.youtube.com/watch?v=bgV5cKGWm_U

Sponzoring

ČHA je neziskovou organizací. Pokud chcete podpořit rozvoj naší činnosti (pořádání homeopatických kongresů, semináře zahraničních lektorů, letní školy homeopatie apod.), můžete zaslat finanční dar na adresu sídla naší asociace. Na požádání Vám zašleme číslo bankovního účtu.

Dary věnované neziskovým organizacím lze podle zák. 586/1992 Sb. ( viz. §§15 odst. 8 a §§20 odst.4) odečíst ze základu daně, jestliže u fyzických osob úhrnná hodnota daru ve zdaňovacím období přesáhne 2% základu daně nebo 1000 Kč, u právnických osob přesáhne-li částku 2000 Kč. V úhrnu mohou fyzické osoby odečíst nejvýše 10 % ze základu daně a právnické osoby 2% ze základu daně.

Po přiložení kopie příkazu k úhradě nebo jiného dokladu Vám pro daňové účely poskytnutí daru potvrdíme. Nutno však předložit kdy, z jakého účtu a v jaké výši byl finanční dar poskytnut.

Za všechny darované příspěvky předem děkujeme.

Rozhovor s MUDr Janem Šulou: Zapomínáme na to, že veselá mysl je půl zdraví

Jaká je podle vašeho názoru nejúčinnější prevence?
Jednoznačně veselá mysl, půl zdraví. Víme to všichni, jen málo se to praktikuje.  celý článek

Světlé chvilky černého kašle

Zpověď pacienta na blogu proti šedi vám patrně podobně jako mně vžene slzy do očí.. Slzy smíchu, aby bylo jasno! Článek s přídechem černého humoru pobaví každého s výjimkou těch, kdo podobnou anabázi po lékařských zařízeních (s jakoukoliv diagnozou) nezažili na vlastní kůži.. Pak totiž člověku trošku zatrne...

Černý kašel je však taky jenom kašel, takže neházejte flintu do žita, ale běžte za svým homeopatem, který vám podle individuálních příznaků pomůže vybrat správný lék.